Søndre Høland menighet

  • SKULLERUD BARNEFORENING
  • Høsttakkefest og utdeling av Kirkerottefilm
  • 9-åringer i Aurskog-Høland
  • Babysang

AKTUELT

SKULLERUD BARNEFORENING

Vi møtes på Skullerud grendehus kl. 18.00 til ca.19.30. Synger, hører ...

FREDAGSKLUBBEN

Da er vi gang med høsten 2017 og mye spennende som skjer!   Fred...

BRA START FOR SOSIAL FREDAG!

Sosial fredag tilbud for 8-10 klasse startet opp igjen nå i september. Vi ...

Høsttakkefest og utdeling av Kirkerottefilm

I september og oktober skjer det spennende ting i kirkene våre, Høsttakkef...

Gudstjenester - Søndre Høland:


Les mer om...

9-åringer i Aurskog-Høland

Følg med i postkassa di! Har du lyst til å være med på noe spennende? ...   Les mer...

Diakonimedarbeider i 100%

i menighetene i Aurskog-Høland.    Les mer...

SOSIAL FREDAG

   Les mer...

Babysang

Kom gjerne og bli med på babysang på Aurskog.    Les mer...

TROSOPPLÆRING S. HØLAND MENIGHET

Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livs...   Les mer...

Aktiviteter og grupper i S. Høland menighet

Skullerud barnegruppe fra 4 år på Skullerud Grendehus møtes kl. 18.00-19.30...   Les mer...

Konfirmasjon Løken og S. Høland 2018

Invitasjon sendes ut november 2017.    Les mer...

Referater - Søndre Høland menighet


Ingen artikler funnet

Gudstjenester