Høland kirkekontor - for Løken, Søndre Høland og Rømskog


For Løken, Søndre Høland og Rømskog menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30 (NB! Ikke sms)

E-post: post.loken@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse:
Haldenveien 1246
1961 Løken
 
Besøksadresse:
Aspehaug, Haldenveien 1246 1960 Løken.
 

Ansatte - med kontorplass Løken:
Sekretær, Lisbeth Bergsjø
Sokneprest, Bjørn Gunnar Skogstad (Løken og Søndre Høland)
Sokneprest /Prostiprest, Gunnar Øvstegård (Rømskog)
Kantor, Jarle Vestad (Løken og Søndre Høland)
Kantor, Madelen Jostad (Rømskog)
Trosopplærer Madelen Jostad (Rømskog)
Trosopplærer Grethe Granerud (Løken og Søndre Høland)
Kirketjener, Øystein Nadden (Løken)

Øvrige kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Joacim Ottesen (Søndre-Høland kirke /servicehus)
Kirketjener, Jørn Harald Moen-Helgesen (Rømskog kirke /servicehus).

Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).
Tilbake