Sentrale steder en kan hente hjelp!


- Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
- Adam - Samtaletilbud til menn.


Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep


15.5.2014

Kontakt Kirkelig ressurssenter

Stiftelsen Kirkelig
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Adresse:
Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO

Sentralbord: 23 22 79 30

For SMS: 474 64 616

Hjemmeside: 
www.kirkeligressurssenter.no

E-post: post@kirkeligressurssenter.no  ADAM – Samtaletilbud til
menn


Adresse: Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO

Sentralbord: 23 22 79 30

Mobil: 474 69 724

Hjemmeside: www.kirkeligressurssenter.no

E-post: adam@kirkeligressurssenter.noKirkelig Ressurssenter tilbyr
undervisning og rådgiving, hjelp i håndtering av overgrepssaker, og
støtte  til bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer gjennom
individuelle samtaler og gruppetilbud.  


Krenkes et
medmenneske

krenkes
Gud
 

Tilbake