Diakoni-utvalg i Løken menighet


I Løken menighet har
det vært diakoni-utvalg i 25-30 år.

 

 

Diakoni-utvalget i Løken menighet.

I Løken menighet har det vært diakoni-utvalg i 25-30 år. Menigheten har aldri hatt noen diakonstilling og derfor har dette området også vært en del av menighetens frivillige arbeid.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste - nestekjærlighet i praksis

I dette ligger det store oppgaver. Også her gjelder begrepet - "noe er bedre enn ingen ting". Ut fra dette har vi i alle år holdt på med litt ulike aktiviteter. Det har hele tiden vært ca. 10 personer som har vært med, og vi har brukt tiden på følgende:

* Besøkstjeneste
-blant eldre, syke og ensomme.

* Kirkekaffe / temasamlinger
- invitasjon til etterlatte/pårørende i forbindelse med gudstjenesten
alle-helgendag.

* Tilbud til
etterlatte/pårørende om kontakt etter dødsfall - to av utvalgets medlemmer,
i samarbeid med sognepresten, tilbyr kontaktsamtale hvis det er behov/ønske.

* Sangkvelder på
Ulvehaugen omsorgssenter - variert
sangprogram, opplesning, utlodning og solid matservering. Beboere og naboer
deltar, og det er svært stor oppslutning.

Det er ikke slik at velferdsstaten har tatt "vår neste" fra oss. Oppgavene er mange, men dette er det vi har tatt tak i. Kirkens oppgave er ikke "bare ord", men hender og føtter til hjelp for hverandre. Vi forsøker å være en del av dette!
Torbjørn Olstad,
leder av Diakoniutvalget i Løken.

 

 

 

Tilbake