TROSOPPLÆRING S. HØLAND MENIGHET


Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.
Det tar vi på alvor i S. Høland menighet og har derfor tilbud til alle årskull fra 0-18 år,
samtidig som det drives kontinuerlig  barne og ungdomsarbeid på menighetshuset.

           
TROSOPPLÆRINGSTILBUD 0-6 ÅR                       
                                 
TILLIT      
VED DÅPEN BLIR BARNET EN DEL AV MENIGHETEN OG                                                                
VI ØNSKER Å LEGGE TIL RETTE FOR AT ALLE DØPTE KAN LEVE
 
OG VOKSE I ET LIVSLANGT FORHOLD TIL DEN TREENIGE GUD.
DERFOR HAR MENIGHETENE FØLGENDE TILBUD DE FØRSTE ÅRENE;
INNBYDELSE TIL DÅP OG BABYSANG

  
0 ÅR  INVITASJON TIL DÅP OG BABYSANG AURSKOG
         
1-2-3 ÅRS DÅPSFEST I KIRKEN  HENTE ENGEL 1 ÅR, 
         UTDELING AV 2 ÅRS KIRKEBOK OG SPISEBRIKKE 3 ÅR                                
           
4-5-6 ÅR INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE MED
         UTDELING AV 4 ÅRS KIRKEBOK 5 ÅR MATBOKS OG 6 ÅRS KIRKEBOK
  
4-5-6 ÅR INNBYDELSE TIL TEATER MED BYGDETRUPPEN
        
         

TROSOPPLÆRINGSTILBUD FRA 7-10 ÅR
  
TILHØRIGHET
DE FØRSTE 6 ÅRENE MED TROSOPPLÆRINGSTILBUD ER OVER
OG VI VIL FORTSETTE MED Å LEGGE TIL RETTE FOR AT DEN DØPTE KAN OPPDAGE
TROEN GJENNOM HANDLINGER, TRO OG FELLESKAP.

 
 
7 ÅR  INNBYDELSE TIL Å VÆRE GUDSTJENESTEAGENT PÅ HØSTTAKKEFEST


8 ÅR  INNBYDELSE TIL Å VÆRE TÅRNAGENT I KIRKEN                                                            INNBYDELSE TIL JULEVERKSTEDLEIR/JULEPAKKE      

9 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE FRILUFTSAGENT PÅ URSKOG FORT        
                                                
10 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE PÅSKEAGENT BJØRKELANGEN BEDEHUS              
 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD 11-16 ÅR

TRO
TROSOPPLÆRINGEN I KIRKEN  FRA 11-16 ÅR ER SPENNENDE TILBUD
SOM FORBEREDER BARNET/UNGDOMMEN TIL KONFIRMASJON I KIRKEN
OG HAR FØLGENDE TILBUD;


11 ÅR  INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE I KIRKEN                            
            MED UTDELING AV DET NYE TESTAMENTE.
            INNBYDELSE TIL 5. KLASSE LEIR PÅ FOSSHEIM LEIRSTED,
            

11 ÅR  INNBYDELSE TIL LYS VÅKEN I KIRKEN                                                  
            OVERNATTING I KIRKEN NATT TIL FØRSTE ADVENT.

12 ÅR  INNBYDELSE TIL KREATIV LEIR, FOSSHEIM LEIRSTED


14 ÅR  KONF-KVELD
            INNBYDELSE TIL INFOKVELD. OM  
            KONFIRMASJON I KIRKEN OG KAFE KVELD PÅ LÅVEN, LØKEN
            

14-15 ÅR  INVITASJON TIL KONFIRMANTTID via brev
                 Jan.-sept. Løken og S. Høland

15 ÅR       INVITASJONE TIL KONF. REUNION

16 ÅR       MINILEDERKURS (MILK)


DA HÅPER VI GJENNOM TROSOPPLÆRINGSPLANEN 0-16 ÅR AT VI HAR SKAPT
TILLIT OG TILHØRIGHET TIL KIRKEN/MENIGHETEN OG LAGT GRUNNLAG FOR TRO.
NÅR DE NÅ GÅR INN I KONFIRMANTTIDEN OG VIDERE OPPFØLGING AV DEN ER KLARE
FOR Å TA SINE EGNE VALG NÅR DET GJELDER TRO.

                 

17-18 ÅR   DIV. LEIRER OG LOKALT UNGDOMSARBEID LØKEN OG HEMNES


Evt. spørsmål om tilbudene, ta kontakt med Grethe Granerud
grethe.granerud@ah.kirken.no


Låven ligger ved siden av Løken kirke
Fossheim leirsted ligger på Fosser

Tilbake