Stilling ledig som kirketjener - Aurskog


Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t pr uke. - søknadsfrist 16. mai 2021. (Fullstendig utlysningstekst i artikkelen).

 

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD


Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell. I staben kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 6 kirketjenere, en menighetspedagog, og to trosopplærere, to menighetssekretærer og en diakonimedarbeider. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen. I tillegg er det 4 prester i soknene.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t pr uke.

Arbeidsoppgaver:

• Kirketjeneren skal sørge for at kirken og tilhørende bygninger er i samsvar med den standard menigheten ønsker det skal fremstå overfor brukere og besøkende.
• Kirketjeneren skal sikre god og forsvarlig drift av kirkegården, og maskinparken
• Kirketjeneren skal tjenestegjøre i gudstjenester og kirkelige handlinger.
• For tiden er tjenestested Aurskog og Mangen.
 

Kvalifikasjoner:
• Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Personlige egenskaper:
• Positiv innstilling og evne til godt samarbeid med ansatte og frivillige.
• Systematisk, arbeidsom, pliktoppfyllende og nøyaktig.
• Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
• Sans for orden, stell og vedlikehold av hus og interiør.
• Evne til å kunne møte mennesker på en åpen og vennlig måte.
• Helse til å utføre arbeid som kan være fysisk krevende.


Annet:
• Kirketjeneren skal bidra til at kirkegården blir et sted som oppleves som serviceorientert i forhold til besøkende.
• Kirketjeneren deltar på stabsmøter på arbeidsstedet og på tilsvarende møter i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd.
• Krav om medlemskap i den norske kirke.
• Det må påregnes arbeid ved gudstjenester og vielser i helgene.
• Må ha førerkort kl B og disponere egen bil, fordel med lettlastebil (C1), og maskinførerkurs M2
• Det er en fordel med digital kompetanse
• Kan kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk
• Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.


Vi tilbyr:
* En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver.
* Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene tariffavtale for KA-området, Gode pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder.

Søknad med CV sendes;
Aurskog-Høland kirkelige fellesråd,
Østre Blixrud vei 7.
1940 Bjørkelangen,

eller per e-post til: jan.boutera@ah.kirken.no
Tlf: 47978421 /22

søknadsfrist 16. mai.

Tiltredelse 01. september 2021

-> Fullstendig utlysningstekst i pdf-format - for utskrift /nedlasting.

Tilbake