Diakonimedarbeider i menighetene i Aurskog-Høland


i menighetene i Aurskog-Høland.

Foto: Knut-Martin Katla.

Hans-Egil Øien har siden årsskiftet 2016/17 vært vår diakoniarbeider i den utvidede stillingen (100%) som Diakonimedarbeider i Aurskog-Høland.

Hans-Egil arbeider bl.a. med å kartlegge det diakonale arbeidet som allerede drives av frivillige og andre ansatte i de forskjellige menighetene. Og har en koordinerende rolle. Hans engasjement ligger først i å løfte frem det som allerede finnes, legge til rette for samarbeid der det er naturlig/ønskelig, og arbeide for å fremme nye tiltak/tilbud på det diakonale feltet. Arbeidet utvikles i samarbeid med menighetene/menighetsrådene i kommunen.

Som del av arbeidet har han arbeidet med MUV-prosjekt (menighetsutviklings-prosjekt) hvor flere menigheter i kommunen deltok. Kartlegging, konklusjon og valg av videre satsing i menighetene er utført.
MUV-prosjektene ble ledet av Borg bispedømme med bistand fra Menighetsfakultetet.

Tilbake