Rømskog menighetsråd


Leder: Liv Kind
Tlf.: 938 63 489
E-post: liv-kind@hotmail.com

Sekretær: Nils Nilssen

Representant i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd: Kari Pettersen.

Øvrige medlemmer:  Ann Kristin Lorentzon, Terje Fossli Pedersen, Tonje Tørnby Nordengen

Varamedlemmer: Kristina Trømborg, Gro Ekra, Eva Taraldrud.

Tilbake