Kontaktinformasjon


(Finn ansatt - se nederst på siden)

Våre telefoner (nr. som starter med 4797...) kan ikke motta sms.
Ring oss, eller send skriftlig informasjon via e-post.

Kirkevergen i Aurskog-Høland:

Telefon: 47 97 84 22 - (NB! ikke sms)
E-post: post@ah.kirken.no
Fungerende kirkeverge, Runar Kasbo.
Lokalisering: Bjørkelangen kirkekontor.
->les mer

 

Aurskog kirkekontor:

for kirkestedene Aurskog og Mangen

Sekretær, Anna Kristin Kongtorp.
Telefon: 47 97 84 20 - (NB! Ikke sms)
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10-14.
Besøkstid:
Tirsdag og torsdag kl. 10-14, ellers etter avtale.

->les mer.

 

Høland kirkekontor:

for Løken, Søndre Høland og Rømskog menigheter

Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
Telefon: 47 97 84 30 - (NB! Ikke sms)
E-post: post.loken@ah.kirken.no
->les mer.

 

Bjørkelangen kirkekontor:

for Bjørkelangen og Setskog menigheter.

Sekretær: Anna Kristin Kongtorp.
Telefon: 47 97 84 20 - (NB! Ikke sms)
E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10-14.
Besøkstid:
Onsdag kl. 10-14, ellers etter avtale.

->les mer.

Henvendelser angående kirker og gravplasser rettes til
->Kirkevergen.

Diakon - Rømskog

Tormod Kleiven

95084275

Send epost

Diakonimedarbeider - Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien

97579803

Send epost

Driftsleder - Aurskog-Høland

Thor Håkon Ramberg

93238862

Send epost

Fungerende kirkeverge

Runar Kasbo

47978422

Send epost

Kantor

Madelen Jostad

934 12 053

Send epost

Kantor - Aurskog og Mangen

Knut-Martin Katla

47978426

Send epost

Kantor - Løken og Søndre Høland

Jarle Vestad

930 51 377

Send epost

Kirkemusiker - Bjørkelangen og Setskog

Katarina Antanaskovic

462 73 455

Send epost

Kirketjener

Erik Westtorp

Send epost

Kirketjener - Aurskog og Mangen

Espen Haugen

46905813

Send epost

Kirketjener - Bjørkelangen

Dag Lindbeck

92818075

Send epost

Kirketjener - Løken

Øystein Nadden

41242291

Send epost

Kirketjener - Rømskog

Jørn Harald Moen-Helgesen

92886942

Send epost

Kirketjener - Setskog

Geir Fallet

92822225

Send epost

Kirketjener - Søndre Høland

Joacim Ottesen

97944922

Send epost

Menighetspedagog - Løken og Søndre Høland

Grethe Granerud

482 91 985

Send epost

Prostiprest /Sokneprest - Rømskog

Gunnar Øvstegård

950 82 480

Send epost

Rådgiver

Jan Boutera

91185881

Send epost

Sekretær - Aurskog og Bjørkelangen

Anna Kristin Kongtorp

47978420

Send epost

Sekretær - Høland (Løken)

Lisbeth Synnøve Sande Bergsjø

47978430

Send epost

Sokneprest - Aurskog og Mangen

Unni Sveistrup

47978424

Send epost

Sokneprest - Bjørkelangen og Setskog

Hanne G. Sinkerud

41291964

Send epost

Sokneprest i Løken og Søndre Høland

Bjørn Gunnar Skogstad

917 21 777

Send epost

Trosopplærer

Sivert Løhren Hovde

97168228

Send epost

Trosopplærer - Aurskog

Margot Fosen Frogner

Send epost

Trosopplærer - Rømskog

Gunn Marit Gjemble

41216410

Send epost

Trosopplærer i Aurskog (vikar)

Kristin Torp Hansen

94242789

Send epost