Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Leder: Bjarne Bergsjø
Telefon: 90 66 85 59
E-post: bjarne.bergsjo@gmail.com

Sigurd Hovlandsdal (nestleder)
Helge Ruud,
Line Sether,
Terje Fossli Pedersen,
Line Bjørknes Tørnby,
Kjartan Bergslid (geistlig representant),
Stein Lie (kommunal representant)
 

Kirkevergen er daglig leder for Auskog-Høland kirkelige fellesråd.
Se info under.

Postadresse /Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7,
1940 Bjørkelangen. 
E-post: post@ah.kirken.no

Møtedatoer for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd 2024:
- Alle møter starter kl. 18.00

Onsdag 17. jan Bjørkelangen kirkekontor
Torsdag 7. mar Aspehaug, Løken
Torsdag 23. mai Befaring kirkeanlegg
Torsdag 22. aug Bjørkelangen kirkekontor
Torsdag 28. nov Aspehaug, Løken
(Fullstendig møteplan /datoer blir vedtatt på senere tidspunkt)