Årsmelding 2022 for Aurskog menighet


Søndag 26. mars var det familiegudstjeneste og menighetsmøte i Aurskog kirke.

Les mer

 

Årsmelding 2022 for Aurskog menighet


Søndag 26. mars var det familiegudstjeneste og menighetsmøte i Aurskog kirke.

Les mer

 

Takkoffer i gudstjenestene - Aurskog og Mangen


Takkoffer i gudstjenesten har en lang tradisjon i kirken. Menighetsrådet behandler hvert år søknader fra mange stiftelser og organisasjoner i Norge som driver humnanitært og kirkelig arbeid innenlands og utenlands.  - Se hva årets takkoffer går til. - Og støtt gjerne opp!

Les mer

 

Takkoffer i gudstjenestene - Aurskog og Mangen


Takkoffer i gudstjenesten har en lang tradisjon i kirken. Menighetsrådet behandler hvert år søknader fra mange stiftelser og organisasjoner i Norge som driver humnanitært og kirkelig arbeid innenlands og utenlands.  - Se hva årets takkoffer går til. - Og støtt gjerne opp!

Les mer

 

Valglister - Kirkevalget 2023


I henhold til kirkevalgreglene legges de godkjente valglistene til høstens kirkevalg ut til offentlig gjennomsyn. Gjelder Aurskog, Bjørkelangen, Setskog, Rømskog, Løken og Søndre Høland menigheter.  

Les mer

 

Valglister - Kirkevalget 2023


I henhold til kirkevalgreglene legges de godkjente valglistene til høstens kirkevalg ut til offentlig gjennomsyn. Gjelder Aurskog, Bjørkelangen, Setskog, Rømskog, Løken og Søndre Høland menigheter.  

Les mer

 

Orgelinnvielsen i Mangen kapell


Søndag 12. februar ble orgelet i Mangen kapell innviet. En gledens dag! - Les mer om dette her!

Les mer

 

Orgelinnvielsen i Mangen kapell


Søndag 12. februar ble orgelet i Mangen kapell innviet. En gledens dag! - Les mer om dette her!

Les mer

 

Orgelprosjekt i Mangen kapell fullført


Nytt orgel i Mangen kapell er på plass. I desember 2022 monterte Br. Torkildsen orgelbyggeri as orgelet på galleriet i Mangen. - Det er en spennende prosess å se et mekanisk pipeorgel komme på plass. - Se foto fra monteringen av orgelet.

Les mer

 

Orgelprosjekt i Mangen kapell fullført


Nytt orgel i Mangen kapell er på plass. I desember 2022 monterte Br. Torkildsen orgelbyggeri as orgelet på galleriet i Mangen. - Det er en spennende prosess å se et mekanisk pipeorgel komme på plass. - Se foto fra monteringen av orgelet.

Les mer