Gravferd


Begravelse i kirken er en verdig, meningsfull og trygg avskjed

En begravelse er en anledning til å si farvel, takke for livet som har vært og for å samles i sorgen. I kirken får du en personlig avskjed med avdøde, uansett. Rammen er meningsfylt og trygg.

Vi overlater sammen den døde i Guds hender. I begravelsen deles minneord, tekster, bønner, musikk og salmer – alt sammen bærer budskap om det kristne håpet om at kjærligheten er sterkere enn døden.

Begravelse, bisettelse eller gravferd?

I dagligtalen brukes begrepet begravelse om både begravelse og bisettelse, og i kirken er det liten forskjell på de to seremoniene. Etter en bisettelse blir avdøde kremert et annet sted, mens etter en begravelse blir kisten med avdøde lagt i jorden. 

Planlegging av begravelse i kirken

Er du ansvarlig for en begravelse, kan du velge å bruke tjenester fra et begravelsesbyrå. Byråene har lang erfaring med å tilrettelegge for det praktiske rundt en gravferd, og de kan hjelpe til med skjemaer overfor myndighetene.

Samtidig er det er mye du som pårørende kan gjøre selv. Dette kan spare deg for kostnader. Mange beskriver også det å gjøre praktiske ting selv som en anledning til å bearbeide sorgen. Kanskje kan du også be dine eller avdødes venner og familie om å bidra med praktiske forberedelser. Du bestemmer.

Husk at du alltid kan ta kontakt med kirken om du har spørsmål, eller om du trenger hjelp til å sortere tanker. Kirken og kirkens ansatte har lang erfaring med å være en støtte for deg som er i sorg og til å skape en verdig markering av livet som er slutt. 

-> På Den norske kirkes hovedside "kirken.no" finner du mer informasjon og veiledning vedrørende begravelser

Kilder for informasjon på denne siden: www.kirken.no