Aurskog menighet

  • Velkommen til temakvelder høsten 2017!
  • UTLÅN DÅPSKJOLE
  • Babysang
  • Tanker med Bjørn
  • Nytt menighetshus

Gudstjenester - Aurskog og Mangen


Les mer om...

Diakonimedarbeider i 100%

i menighetene i Aurskog-Høland.    Les mer...

Ny sekretær ved Aurskog menighetskontor

   Les mer...

Årsmelding 2016

   Les mer...

Babysang

Kom gjerne og bli med på babysang på Aurskog.    Les mer...

Konfirmasjonsdagene in 2016 tom. 2022

   Les mer...

SALMEINTERESSERTE

   Les mer...

Midlertidig flytting av menighetskontor

   Les mer...

Tanker med Bjørn

   Les mer...

Nytt menighetshus

   Les mer...

Aurskog menighetskor

- Et blandakor for voksne. Vi øver tirsdager - kl. 19.00-21.00 - i Aurskog...   Les mer...

Aurskog Soul Children

Soul Children er et tilbud for barn og unge fra 5. til 10. Klasse (du er velkom...   Les mer...

Velkommen til Temakvelder høsten 2017!

Torsdag 21.09, kl. 19, i Aurskog kirke:
Temakveld - "En Gud for de mange"
ved Helge Simonnes (tidl. sjefredaktør i avisen "Vårt Land")
- Kirkekaffe og samtale etter foredraget.


Torsdag 31.10, kl. 19, i Aurskog kirke:
Temakveld - "Martin Luther og oss"
I anledning Reformasjons-jubileet.
Foredrag ved sokneprest, Gaut Sveinall.
Bjørn Skogstad viser lysbilder og forteller fra
tur til Wittenberg. - Kirkekaffe og samtale etter foredraget.


Torsdag 23.11, kl. 19, i Aurskog kirke:
Temakveld - "I de vise menns fotspor"
ved sokneprest Gunnar Øvstegård.
- Kirkekaffe og samtale etter foredraget.

 

Aktiviteter på Aur prestgård.

Her er det altids noe spennende som foregår.

Klikk her for å finne mer informasjon.

Ønsker

Har du noe å fortelle eller har du nyheter som kan være interessant å legge ut på nettsiden, send en mail til Frans van Cuilenborg.