Ny sekretær ved Aurskog menighetskontor

Ny sekretær ved Aurskog menighetskontor

Vi ønsker velkommen til Anna Kristin Kongtorp!

Hans-Egil (Øien) overleverer nå "stafett-pinnen" som sekretær i 50% til Anna Kristin,
og går for fullt inn i utvidet stilling, 100%, som Diakonimedarbeider for alle menighetene i Aurskog-Høland.

Les mer om Anna Kristin på Indres nettside.

Aurskog menighet.


Del denne artikkel på e-post