Løken og Hemnes konfirmanter godt i gang

Løken og Hemnes konfirmanter godt i gang

 

 

 

         

Konfirmanttiden 2017 er godt i gang!

Konfirmanttimer, Presentasjonsgudstjeneste.

Besøk av Team Skjærgårds med undervisning og konsert.

Valg av aktiviteter i menighetene som gjør de mer kjent med tilbudene for barn og unge.

Delta på gudstjenester hvor de hjelper til med enkle oppgaver og ungdomsgudstjenester med Låverock


Del denne artikkel på e-post