Diakonistilling for menighetene i Aurskog-Høland

Diakonistilling for menighetene i Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien er diakoni-medarbeider i menighetene i Aurskog-Høland (50% stilling).

Stillingen er av nyere dato. Og han har en tid arbeidet med å kartlegge det diakonale arbeidet som allerede drives av frivillige og andre ansatte i de forskjellige menighetene. Hans-Egil Øien har en koordinerende rolle. Hans engasjement ligger først i å løfte frem det som allerede finnes, legge til rette for samarbeid der det er naturlig/ønskelig, og arbeide for å fremme nye tiltak/tilbud på det diakonale feltet. Arbeidet utvikles i samarbeid med menighetene/menighetsrådene i kommunen.


Del denne artikkel på e-post